FotoVincent

In het proces van het verkennen van uw vraag tot de keuze en uitvoering van de best passende interventie, doorlopen wij de 3 b’s – bekijk, beslis, beweeg – en gaan wij na welke impact op welk niveau – individueel, team, organisatie – gewenst én haalbaar is.

Afhankelijk van uw vraag en context, zoomen wij in op één of meer deelterreinen.

 

3b3advies gelooft in dit proces in uw zelfsturend vermogen, maar is er ook van overtuigd dat juist een ander vaak nodig is om tot nieuwe inzichten, keuzes en acties te komen.

3b3advies is hierbij een:

  • baken van bezinning
  • sparringpartner voor besluitvorming
  • aanjager van professionele en persoonlijke ontwikkeling

3b3advies maakt hierbij voornamelijk gebruik van inzichten, instrumenten en modellen uit de Arbeids- en Organisatiepsychologie.

Toegevoegde waarde leveren wij door in gezamenlijkheid uw blikveld te verbreden, keuzes te maken en structuur, focus en borging aan te brengen in hetgeen u onderneemt.

Meer weten?
Kijk hier voor de diensten van 3b3advies.

over ons